Kategorier

Kan väljare ta bort George Santos från kongressen före nästa val?

Det finns ingen federal återkallelseslag som kan leda till ett nytt val för New York-representanten George Santos plats. Men Santos fall presenterar etiska farhågor som parlamentet kan komma att granska.