Kategorier

Fans oroliga när 'American Idol' Alum Posts From Hospital Bed

På den femte dagen efter sjukhusvistelsen står en alun 'American Idol' modigt inför en obotlig sjukdom.